Xerxes Pond

10910 Xerxes Avenue South
Bloomington, MN
United States

Acres

4.8