Racial Equity Business Plan Listening Session, Hosted by Councilmember Lowman (District I)

When

  • Tuesday, October 6, 2020 - 7:00pm to 8:30pm

The City’s Racial Equity Business Plan is an evolving document intended to guide the City's racial equity work in the near future.

It was developed by the Racial Equity Coordinator in collaboration with the City's Executive Leadership Team. The plan captures ongoing equity and inclusion priorities from the Council's Strategic Plan. It provides goals, strategies and performance measures that will move the work forward. 

The draft plan was presented to the Council on July 13, 2020. 

Councilmember Dwayne Lowman will be present at this listening session.

How to attend

This meeting will be held virtually via Zoom

Somali

Dhawrka asbuuc ee soo socda Magaaladu waxay marti gelin doontaa taxanayaal kulanno ah oo dhagaysi ah waxayna ku martiqaadi doontaa xubnaha bulshada inay akhriyaan ayna fikir ka dhiibtaan/Booqo blm.mn/REplan si aad xog badan uga ogaato kulanada dhagaysiga ah ee soo socda iyo fursadaha si aad wax badan oo ku saabsan dadaalka magaalada Bloomington ee hormarinta sinaanta isirka.

  • Kulanka Dhagesyiga Qorshaha Ganacsiga Sinaanta Isirka
  • Waxaa tabinaya Xubin Golaha ah Lowman
  • Kulanka waxaa lagu qaban doonaa Muuqaalka foogan ee Zoom
  • Councilmember Lowman ayaa goob joog ka noqon doona kulankaan dhageysiga ah.

Spanish

Durante las próximas semanas, la ciudad dará una serie de sesiones de audiencia e invitará a los miembros de la comunidad a repasar el plan y hacer comentarios. Visite blm.mn/REplan para conocer más sobre las próximas sesiones y oportunidades, y sobre los esfuerzos de Bloomington para fomentar la equidad racial. 

  • Sesión de audiencia sobre el documento guía Racial Equity Business Plan
  • Presentada por el Concejal Lowman
  • Esta reunión se hará virtualmente mediante Zoom
  • Concejal Lowman participará en esta sesión.