Community Budget Listening Session

When

  • Saturday, September 19, 2020 - 10:00am to 11:30am

English

The City of Bloomington is facing a multi-million-dollar budget shortfall as a result of COVID-19 that will impact the City budget into 2021 and beyond. The City Council appointed a Community Budget Advisory Committee (CBAC) to study the budget and make recommendations to the City Council on various budget scenarios to consider. CBAC is committed to making recommendations that are reflective of community input and inclusive of the best interests of community.

Join in virtual listening sessions to provide input into the City’s budget process. Your participation is needed to ensure that the budget recommendations reflect what community members value most.

This session will be held through Zoom. After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Somali

Magaalada Bloomington waxay waajahaysaa hoos u dhac miisaaniyadeed oo malaayiin doolar ah cudurka COVID-19 uu keenay taasoo samaynaysa miisaaniyada Magaalada ee sanadka 2021 iyo kadib. Dawlada Hoose Magaalada ayaa magacaabay Gudigga Talo Bixinta Miisaaniyada ee Bulshada (Community Budget Advisory Committee, CBAC) si ay u daraaseeyaan miisaaniyada ayna talooyin uga siiyaan Dawlada Hoose ee Magaalada dhinacyo badan oo miisaaniyada quseeya. CBAC waxay ku dadaalaysaa inay bixiso talooyin ku haboon fikradaha bulshada kana kooban masaalixda koobaad ee bulshada.

Ku biir kullanada dhagaysiga ee onleenka ah si aad fikir ugu darsato hanaanka Miisaaniyada magaalada. Qiyamyada Bulshada iyo Miisaaniyada Magaalada

Ka qaybgalkaaga ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo in talooyinka miisaaniyadu waafaqsan yihiin waxa xubnaha bulshadu ay aad u qiimeeyaan.

Kulankaan waxaa lagu qaban doonaa Zoom. Isdiiwaangalinta kadib, waxaad heli doontaa emayl xaqiijin ah oo ay kujiraan macluumaad kusaabsan ku biiritaanka kulanka.

Spanish

La ciudad de Bloomington se enfrenta a un déficit presupuestario debido al COVID-19 que afectará el presupuesto de la ciudad en el 2021 y en los años siguientes. El Consejo de la ciudad designó a un Comité Asesor de Presupuesto Comunitario (Community Budget Advisory Committee, CBAC) para estudiar el presupuesto y hacer recomendaciones al Consejo de la ciudad sobre varios escenarios del presupuesto a considerar. El CBAC se compromete a hacer recomendaciones que reflejen los comentarios de la comunidad y tengan en cuenta el interés superior de la comunidad.
Se necesita su participación para garantizar que las recomendaciones del presupuesto reflejen lo que los miembros de la comunidad valoran más.

Únase a las sesiones de audiencia virtual para hacer comentarios sobre el proceso presupuestario de la ciudad. Valores de la comunidad y el presupuesto de la ciudad.

Esta sesión se realizará a través de Zoom. Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la reunión.