Watering restrictions are in place due to drought Learn more »
Contact Information

Contact Information

Share This Event

Title

Community Budget Feedback Session

Date(s)
Thursday, October 15, 2020 - 6:30–8 p.m.
Widgets

[tabs]

English

The City of Bloomington is facing a multi-million-dollar budget shortfall as a result of COVID-19 that will impact the City budget into 2021 and beyond. The City Council appointed a Community Budget Advisory Committee (CBAC) to study the budget and make recommendations to the City Council on various budget scenarios to consider. CBAC is committed to making recommendations that are reflective of community input and inclusive of the best interests of community.

Share your reactions and reflections on the proposed CBAC budget scenarios.

Register in advance for this meeting

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Somali

Magaalada Bloomington waxay waajahaysaa hoos u dhac miisaaniyadeed oo malaayiin doolar ah cudurka COVID-19 uu keenay taasoo samaynaysa miisaaniyada Magaalada ee sanadka 2021 iyo kadib. Dawlada Hoose Magaalada ayaa magacaabay Gudigga Talo Bixinta Miisaaniyada ee Bulshada (Community Budget Advisory Committee, CBAC) si ay u daraaseeyaan miisaaniyada ayna talooyin uga siiyaan Dawlada Hoose ee Magaalada dhinacyo badan oo miisaaniyada quseeya. CBAC waxay ku dadaalaysaa inay bixiso talooyin ku haboon fikradaha bulshada kana kooban masaalixda koobaad ee bulshada.

Ka qaybgalkaaga ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo in talooyinka miisaaniyadu waafaqsan yihiin waxa xubnaha bulshadu ay aad u qiimeeyaan.

Ka jawaab celinta iyo Fikradaha ku aadan qaybaha Miisaaniyada Qabyada ah

Isdiiwaangali kahor kulankaan

Isdiiwaangalinta kadib, waxaad heli doontaa emayl xaqiijin ah oo ay kujiraan macluumaad kusaabsan ku biiritaanka kulanka.

Spanish

La ciudad de Bloomington se enfrenta a un déficit presupuestario debido al COVID-19 que afectará el presupuesto de la ciudad en el 2021 y en los años siguientes. El Consejo de la ciudad designó a un Comité Asesor de Presupuesto Comunitario (Community Budget Advisory Committee, CBAC) para estudiar el presupuesto y hacer recomendaciones al Consejo de la ciudad sobre varios escenarios del presupuesto a considerar. El CBAC se compromete a hacer recomendaciones que reflejen los comentarios de la comunidad y tengan en cuenta el interés superior de la comunidad.
Se necesita su participación para garantizar que las recomendaciones del presupuesto reflejen lo que los miembros de la comunidad valoran más.

Reacciones y reflexiones sobre el borrador de los escenarios del presupuesto del CBAC.

Regístrese con anticipación para esta reunión

Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la reunión.

[/tabs]